Category: เกร็ดความรู้

ประวัติศาสตร์ของ ROLEX DATEJUST

ประวัติศาสตร์ของ ROLEX DATEJUST นาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก

หากจะพูดถึงแบรนด์นาฬิกา เชื่อว่าในใจของใครหลายคนอาจจะมีหลายแบรนด์ที่คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าชอบแบรนด์อะไร ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์การใช้งาน หรือการศึกษาข้อมูลของแบรนด์เหล่านั้น ทีนี้หากจะบอกว่าแบรนด์นาฬิกาก็ต้องมีชื่อแบรนด์

Read More »
ประวัตินาฬิกาในอดีต

ย้อนรอยประวัติความเป็นมาของนาฬิกาในอดีต

อดีตในสมัยมนุษย์ยังไม่ถูกกำหนดด้วยเวลา แต่ถูกกำหนดด้วยธรรมชาติ และแสงอาทิตย์ และดวงจันทร์ จึงมีหนึ่งคนที่เกิดไอเดียในการใช้พระอาทิตย์เป็นการบอกเวลาเรือนแรกของโลก

Read More »

Support

แทงบอล

Partner